GGMI ialah singkatan nama bagi Gabungan Generasi Mahasiswa Islam Tahun 1 Universiti Mu'tah sesi 2008/2009. GGMI telah mula bernafas pada 4 Januari 2009. Ianya ditubuhkan dengan kata sepakat sebulat suara mahasiswa mahasiswi tahun satu 2008/2009. Buat makluman, GGMI telah bernaung di bawah Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Mu'tah(PERMATA).GGMI mempunyai ahli seramai 60 orang ahli. Iaitu 30 syabab dan 30 akhawat yang telah berdaftar pada bulan September. Di dalam GGMI ini, kami mempunyai Amir Perwakilan, Amirah Perwakilan dan beberapa AJK-AJK bawahan yang lain...!!!


OBJEKTIF PENUBUHAN

1. Memudahkan dan melancarkan segala urusan urusan yang berkaitan dengan mahasiswa tahun 1 08/09.

2. Memupuk ahli dengan berpersatuan yang mana di ketahui dapat menambahkan ilmu di luar jamiah.

3. Menjadikan organisasi ini lebih teratur dan sistematik.

4. Memupk sikap bertangjawab dalam kalangan ahli dengan tugas-tugas yang diamanahkan.

5. Mengukuhkan ukhwah dalam kalangan ahli dengan tidak mengira perbezaan umur.

6. Mencuba mempraktikkan elemen tarbiyah dalam organisasi yang mana diketahui akan mendatangkan kesan yang baik dan berkesan di kalangan ahli.


V!S!

1. Mewujudkan nilai-nilai murni dalam kalangan ahli melalui apa jua program yang cuba diadakan serta program-program yang diadakan pihak PERMATA.

2. Mampu menampilkan mahasswa dalam berpersatuan dan dalam apa jua bidang.

3. Mengukuhkan organisasi agar tidak luput di telan zaman.

4. Menjadi satu contoh kepada organisasi batch yang lain.
M!S!


1. Menjadikan tarbiyah adalah objektif dalam setiap program yang dijalankan.
2.
Mengurangkan masalah dalam kalangan ahli seperti masalah sosial yang tidak syar`ie antara syabab dan akhwat.
3.
Melatih ahli dalam kerja berpersatuan.
4.
Mengukuhkan hubungan ukhwah antara ahli tidak kira perbezaan umur.